Những Câu Chuyện Về Cái Tên ‘Bharat’ Của Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh Hollie Adams-Bloomberg