Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) Không Giúp Đỡ Các Nước Nghèo

Guterres. Ảnh CNN