‘Khiên Và Kiếm’ – Nguyên Nhân Của Cuộc Chiến Ở Ukraine

Putin. Ảnh Pool