Xung Đột Ukraine: Sẽ Giúp Hàn Gắn Thế Giới

Chủ tịch Tập, Modi và Putin. Ảnh AP qua the Guardian