Đài Loan: Tử Huyệt Của Trung Quốc?

Pelosi. Ảnh The Independent