Ai Cập Mất Gì Khi Liên Kết Vấn Đề Khí Đốt Với Israel?

Mỏ khí tự nhiên Zohr ở Địa Trung Hải. Ảnh Enterprise News