Có nên tắm, nằm, rửa chén và vận động nhẹ sau khi ăn?

Cả nhà cùng vào bếp_cho trẻ cơ hội làm việc nhà