Ấn Độ Trong Mối Quan Hệ Với Mỹ, Nga Và Trung Quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ. Ảnh: Bộ ngoại giao Nga