Nam Bán Cầu Đang Thách Thức Sự Thống Trị Của Phương Tây

Thủ tướng Modi. Ảnh G2O