Đảo Chính Gabon Và Tranh Giành Ảnh Hưởng Tại Châu Phi

Ali Bongo, tổng thống Gabon thuộc Tây Phi bị lật đổ. Ảnh The Conversation