Cuộc Chiến Yom Kippur 1973: Giữa Israel Với Ai Cập Và Syria

Chiến tranh Yom Kippur 1973. Ảnh Briantica