Chính sách quyền riêng tư

1. Thu nhập dữ liệu từ bình luận

Chúng tôi sẽ thu nhập dữ liệu của bạn dựa vào bình luận để lại trên website và địa chỉ IP. Sau khi phê duyệt bình luận, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

2. Phương tiện truyền thông

Nếu tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

3. Cookies

Nếu để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa “tên, địa chỉ email và trang web” của bạn trong Cookies. Đây là những điều thuận tiện để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi để lại bình luận khác cho tới. Những Cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một Cookies tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận Cookies hay không. Cookies này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số Cookies để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày và Cookies tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm.

Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, Cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một Cookies bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookies này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

4. Nội dung được nhúng từ Website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

5. Mật khẩu bảo mật

Nếu yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email được gửi đến cho việc đặt lại mật khẩu.

6. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và mã hóa dữ liệu nhận xét sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt mọi nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

7. Quyền bảo mật dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

8. Gửi dữ liệu của bạn cho kiểm tra

Nhận xét hoặc lời nhắn của bạn có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện Spam tự động của đối tác thứ 3.

Mới nhất