Pháp lý và bản quyền

Nhiều bài viết trong chuyên mục quốc tế và một vài chuyên mục khác, được dịch từ trang ‘Inosmi.ru’ của Nga. Tuy nhiên, do mô hình của ‘Inosmi.ru’ là dịch các bài viết từ các nguồn khác nhau trên khắp thế giới; vì vậy, một vấn đề phát sinh, ‘tohue.com.vn’ có thể không trực tiếp, tiếp cận ‘bài viết gốc’, mà dịch gián tiếp qua ‘Inosmi.ru’.

Tuy nhiên, để bám sát nội dung bài viết gốc, ‘tohue.com.vn’ sẽ cố gắng đối chiếu bài viết gốc với bài viết trên ‘Inosmi.ru’. Ngoài ra, trong phần nguồn bài viết, ‘tohue.com.vn’ sẽ để nguồn trang web chứa bài viết gốc, để người đọc dễ dàng đối chiếu.

Trong trường hợp, có những thuật ngữ, chi tiết, quan điểm một chiều, hoặc quan điểm thiên lệch không khách quan, ‘tohue.com.vn’ sẽ ghi chú cụ thể và/hoặc đưa ra quan điểm ngược lại để tạo ra sự đa dạng trong quan điểm, cũng như thể hiện tinh thần khách quan không thiên lệch, hoặc có tính phản biện lại quan điểm của tác giả bài viết.

Những nội dung như vậy, sẽ được biên tập viên ghi chú, với định dạng: ( …, biên tâp), hoặc (… – biên tập).

Tất cả bài viết trên ‘tohue.com.vn’ không thể hiện quan điểm của ‘tohue.com.vn’ hay quan điểm của biên tập viên, trừ những ghi chú của người biên tập. Những ghi chú đó, nếu có liên quan đến quan điểm thì đó là quan điểm của biên tập viên, hoặc người đóng góp đã đăng ký.

Vấn đề bản quyền

Hiện tại, mô hình của ‘tohue.com.vn’ là tuyển chọn và dịch bài viết từ nhiều nguồn khác nhau. Để tôn trọng quyền tác giả và bản quyền, ‘tohue.com.vn’ sẽ ghi tên tác giả và đường dẫn liên kết đến bài viết gốc.

‘tohue.com.vn’ rất tôn trọng vấn đề bản quyền. Phần lớn các bài viết do biên tập viên hoặc cộng tác viên dịch và biên tập đều được phép dịch và tái xuất bản. Trong trường hợp, bài viết không được phép dịch và/hoặc tái xuất bản, ‘tohue.com.vn’ sẽ tìm cách liên hệ với chủ sở hữu bài viết để xin phép tái xuất bản.

Nếu phát hiện, các bài viết vi phạm bản quyền, hãy liên lạc với ‘tohue.com.vn’, chúng tôi sẽ ngay lập tức xử lý.

Chính sách quảng cáo

Hiện tại, mô hình hoạt động của ‘tohue.com.vn’ là không quảng cáo, chi phí hoạt động do những thành viên sáng lập đóng góp. Tuy nhiên, trong tương lai, ‘tohue.com.vn’ có thể chuyển sang mô hình quảng cáo. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể về điều này trên trang web, nếu có sự thay đổi trong chính sách quảng cáo.

Tất cả các quảng cáo xuất hiện trên trang web, chuyên mục, và trong bài viết đều tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với hệ thống quảng cáo mạng lưới đối tác, chẳng hạn Google Ads, quảng cáo xuất hiện trên trang web này phụ thuộc vào chính sách quảng cáo của đối tác.

Vấn đề pháp lý

Ban điều hành cổng thông tin ‘tohue.com.vn’ đang tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam để đăng ký loại hình nội dung cho phù hợp, chẳng hạn dưới dạng Cổng thông tin điện tử hay Mạng xã hội.

Scroll to Top