Lời Khuyên Của Mạnh Tử: Làm Thế Nào Để Thành Công?

Mạnh tử, một triết gia vĩ đại của Trung Hoa nói rằng, trời muốn cho ai thành công, trước hết phải bắt họ nếm trải những khó khăn đến cùng cực

Khổng Tử. Ảnh: Kevinsmithnyc/ Wikipedia, CC BY-SA

Mạnh tử, một triết gia vĩ đại của Trung Hoa nói rằng, trời muốn cho ai thành công, trước hết phải bắt họ nếm trải những khó khăn đến cùng cực. Đây không phải là một triết lý, mà chỉ là một phát biểu thuận theo lẽ trời. Tại sao cần phải thử thách? Trời thử thách để biết được rằng, ý chí của người đó như thế nào, có chịu được khó khăn gian khổ không.

Chỉ có những người vượt qua được những khó khăn, mới có thể thành công. Thông thường, trong hoàn cảnh khó khăn, ai cũng muốn thay đổi hoàn cảnh của mình?

Cái lẽ trời là như vậy, muốn trao thành công về tay ai thì cũng bắt họ đối diện với những gian khổ. Nhưng trong cuộc sống, có những lúc, một người nào đó muốn trao cho bạn một cơ hội, họ cũng có thể thử thách bạn.

Tôi cũng xin lưu ý rằng, thành công không phải là tiền về mặt vật chất. Thành công là khi bạn sống với “tiếng nói từ đáy lòng” của mình, sống với cái bản chất mà ông trời đã trao cho bạn.

Bạn là một nhà văn, ông trời đã cho bạn cái thiên bẩm đó, bạn sẽ khó lòng trở thành doanh nhân. Điều này không có nghĩa là bạn không thể trở thành doanh nhân. Nhưng bạn phải cần phải tự trang bị “tính doanh nhân”. Bởi vì, bạn cũng cần phải biến cái thiên bẩm mà ông trời trao cho để sống. “Tính doanh nhân” là một sản phẩm có thể học được, nó thuộc về giáo dục.

Hãy va chạm với khó khăn, va chạm với cuộc sống, va chạm với sự va chạm. Hãy học cách sống với sự va chạm và khó khăn. Chỉ có như vậy, tin mừng mới đến với bạn.

Scroll to Top