Mô hình 3C Trong Xây Dựng Chiến Lược

Mọi tổ chức, trong đó có doanh nghiệp, muốn tồn tại lâu dài và vững chắc thì cần bộ kiềng 3 chân, đó là: Chiến lược – Cơ Chế – Con Người (mô hình 3C). Gọi là kiềng 3C

Mọi tổ chức, trong đó có doanh nghiệp, muốn tồn tại lâu dài và vững chắc thì cần bộ kiềng 3 chân, đó là: Chiến lược – Cơ Chế – Con Người (mô hình 3C).

Gọi là kiềng 3C vì nhất thiết phải có sự liên thông cơ hữu và tương tác chặt chẽ giữa 3 yếu tố trên.

Các tổ chức thông thường “muốn có một chiến lược”, bởi vì chiến lược khởi sinh từ những khao khát về tương lai. Trong khi phần lớn cá nhân thì ngược lại, họ chỉ mong muốn ở trong vùng an toàn và không muốn mạo hiểm. Chính vì vậy mà mâu thuẫn chiến lược giữa tổ chức và mỗi nhân nhiên trong mọi tổ chức luôn hiện diện.

Bản thân chiến lược đòi hỏi những thay đổi cần thiết, có tính canh tân vượt trội thì bản chất cơ chế là sự chuẩn hoá vận hành và định chế hoá.

Như vậy, để có thể thực thi chiến lược hiệu quả trong thực tế thì điều kiện đầu tiên và kiên quyết là phải có đội ngũ lãnh đạo, quản lý, điều hành

chuyên nghiệp và nhân viên có chất lượng (Chiến lược chỉ hiệu quả khi đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên có chất lượng và kỹ năng tốt).

Nhưng để đội ngũ nhân sự gắn bó keo sơn với doanh nghiệp, ngoài việc trả công xứng đáng cho người lao động, doanh nghiệp nhất thiết còn phải thực hiện việc nâng cao giá trị và phát trển bản thân nhân viên để người lao động, thật sự gắn kết lâu dài với tổ chức, cũng như liên tục đào tạo và nâng cấp họ.

Do vậy, “hoạch” có đúng thì “định” mới đạt, “định” có thấu thì “hoạch” mới thành. “Hoạch” có nghĩa là sắp xếp được rõ ràng, trình tự lớp lang, bài bản đâu ra đấy. Từ đó mới có “hoạch định” và “kế hoạch”.

Định là làm cho sáng sủa, đúng đắn, yên ổn, “an bình” mọi thứ được chắc chắn rõ ràng. Vậy nên, hoạch định chiến lược ở đây là sự sắp xếp, kế sách có trình tự được phân thành 3 giai đoạn liền kề nhau, bao gồm 11 cách định (đinh tâm, định thần, định tính, đinh lượng, định thế, định vị, định công, đinh lực, định chế, định tiến và định trình).

Tiêu chí để đánh giá chiến lược đó như thế nào thì dựa vào 9 tiêu chí sau:

1. Độc đáo về bản chất: Nếu chiến lược của doanh nghiệp chỉ là sự sao chép, thậm chí cóp nhặt học mót, ăn theo các doanh nghiệp khác thì chiến lược ấy không tạo ra được giá trị thật.

2. Đĩnh đạc về tư duy: Có đàng hoàng, chững chạc nghiêm chỉnh trong đường hướng suy nghĩ thì mới mong có điều gì được gọi là mới lạ, sáng tạo trong những giá trị đóng góp cho chính doanh nghiệp và xã hội.

3. Đúng đắn về quan điểm: Làm việc ngay chính, lợi người, lợi mình không cạnh tranh.

4. Đầy đủ trong tiếp cận: Rõ ràng phân minh chọn phương pháp phù hợp, hiệu quả theo thứ tự ưu tiên cần thiết, không để thiếu sót bất cứ khía cạnh nào, trong việc nhìn nhận ra các vấn đề, mới mong có cách giải quyết hiệu quả.

4. Đảm đương trong kế hoạch: Không có tinh thần cáng đáng trách nhiệm tất nhiên sẽ làm hỏng kế hoạch, ngay từ lúc khởi đầu.

5. Đậm đà gắn kết: Quá trình thực hiện chiến lược là quá trình không chỉ gắn kết con người với doanh nghiệp mà gắn kết con người giữa các bộ phận với nhau, đối với những công việc phải hoàn thành. Chính vì vậy nếu thiếu tính đậm đà trong gắn kết sẽ là một trong những yếu tố cơ bản làm cho chiến lược không đạt được mong muốn.

6. Điềm đạm trong thực thi: Nghĩa là không nóng nảy vội vàng, mọi thứ đều theo nguyên tắc và lộ trình.

7. Điều độ trong chiêu thức: Đường đi nước bước, cách xuất quân, tung chiêu thức mở chiến dịch, nhất thiết phải có nề nếp, biết trước biết sau.

8. Đẹp đẽ trong thể hiện, rõ ràng, mạch lạc, chi tiết: Hình thành chiến lược phải dựa vào một năng lực lõi của doanh nghiệp, vì năng lực lõi quyết định mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh quyết định chiến lược sản phẩm.

9. Sản phẩm là cơ sở lựa chọn định vị: Định vị làm chuẩn cho sáng tạo quảng cáo truyền thông. Định vị sản phẩm dịch vụ trên thị trường sao cho phù hợp với chiến lược đặt ra.

Có 3 tiêu chí chiến lược

Tập trung: Tập trung thực hiện những kế hoạch theo định hướng chiến lược đã đề ra, không lang mang.

Phù hợp: Chiến lược phải phù hợp với tình hình nội tại của doanh nghiệp.

Tích hợp: Một chiến lược hiệu quả phải có yếu tố tích hợp, trong mối tương quan giữa các bộ phận của doanh nghiệp. Một chiến lược thường bao gồm nhiều bộ phận, nhiều con người, nhiều lĩnh vực. Vì vậy, những yếu tố này phải được tích hợp trong thực thi hoặc tính đến những thay đổi trong những điều này.

Scroll to Top