Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Tài Sản Của Bạn Tốt Nhất?

Người nghèo thường lưu trữ giá trị của tiền bằng gửi tiết kiệm, người giàu lưu trữ bằng cổ phiếu, tài sản khác. Còn bạn!

Người giàu và người nghèo có điểm chung! Cả 2 đều không “giữ tiền”.

Vì tiền quá biến động và nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Họ chỉ chuyển đổi tài sản thành tiền khi cần thiết cho một giao dịch nào đó.

Người nghèo khôn ngoan giữ ‘thu hoạch’ của họ như một kho lưu trữ giá trị, họ cũng giữ ‘giá trị của tiền’ thông qua đồ trang sức, đá quý, vàng, gia cầm, bò, …

Người giàu lưu trữ giá trị của tiền trong bất động sản, cổ phiếu, hàng hóa, tài sản khác.

Người ta thường nói rằng, “tôi giàu nhưng tôi không có tiền”. Điều đó là đúng rồi!

Chỉ có công nhân, tầng lớp trung lưu, lưu trữ giá trị của tiền trong tài khoản tiết kiệm.

Chúng tốt cho nền kinh tế nhưng đó không phải là mục đích của tiền.

Tiền nên là một phương tiện tạm thời ‘để giao dịch’ chứ không phải là một kho lưu trữ giá trị lâu dài.

Bạn lưu trữ giá trị của tiền như thế nào?

Scroll to Top