Inbound Marketing: Cách Marketing 2 Chiều Dựa Vào Nội Dung

Inbound Marketing thường được thực hiện trên nền tảng số–Digital. Còn Outbound Marketing là Marketing truyền thống: Như quảng cáo truyền hình–Video, quảng cáo Banner–Poster, quảng cáo biển hiệu ngoài trời – OOH. Inbound Marketing dựa trên nội dung

Inbound Marketing thường được thực hiện trên nền tảng số–Digital. Còn Outbound Marketing là Marketing truyền thống: Như quảng cáo truyền hình–Video, quảng cáo Banner–Poster, quảng cáo biển hiệu ngoài trời – OOH.

Inbound Marketing dựa trên nội dung để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Có thể nói, Inbound Marketing như là “cục nam châm” kéo hay “thu hút” khách hàng có nhu cầu đến với sản phẩm “thông qua” những bài viết nội dung hữu ích và có giá trị. Mối quan hệ trong Inbound Marketing là tương tác 2 chiều.

Còn Outbound Marketing thiên về “đẩy” nội dung quảng cáo đến khách hàng, mà không cần biết khách hàng có quan tâm đến nội dung quảng cáo hay không. Mối quan hệ trong Outbound Marketing là một chiều.

Chẳng hạn, bạn thấy nội dung quảng cáo sản phẩm trên truyền hình, các biển hiệu quảng cáo ngoài trời, trong thang máy, tòa nhà, quảng cáo trên báo giấy. Đó thực sự là tương tác một chiều.

Đối với sản phẩm dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có thể, khi nhìn vào các biển hiệu quảng cáo ngoài trời chẳng hạn, khách hàng thường sẽ lên website để “tìm hiểu sâu thêm” về sản phẩm. Như vậy, Outbound Marketing có thể hỗ trợ cho Inbound Marketing.

Một điều quan trọng, nếu ngân sách Marketing hạn chế, bạn chỉ cần đầu tư vào Inbound Marketing là đủ, mà không cần lựa chọn chiến lược Outbound Marketing. Tất nhiên, nếu chấp nhận đầu tư, Outbound Marketing sẽ có thể hỗ trợ cho Inbound Marketing.

Có thể nói rằng, Outbound Marketing rất phù hợp với các sản phẩm tiêu dùng, bất động sản, nội thất và nhiều sản phẩm khác. Nói như vậy, không có nghĩa là Inbound Maketing không phù hợp với những sản phẩm này.

Bởi vì hiện nay, hành vi tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi. Thường họ sẽ tìm hiểu cụ thể trước khi ra quyết định mua hàng. Inbound Marketing có thể giúp khách hàng tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Một điều quan trọng, vấn đề truyền tải thông điệp quảng cáo của Outbound Marketing thường khá hạn chế. Bởi vì, khi bạn nhìn vào biển quảng cáo, nó có rất ít thông tin.

Còn Inbound Marketing được thực hiện trên nền tảng nội dung số, nên không có sự giới hạn trong truyền tải thông tin đến khách hàng. Bạn có thể viết hàng chục bài, thậm chí hàng trăm bài viết nội dung liên quan đến sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể thiết kế nội dung dưới dạng “Infographic”, “Animation” trong việc truyền tải thông điệp nội dung. Trong khi đó, bạn chỉ có thể nhìn vào một Poster hay Banner quảng cáo với rất ít nội dung.

Xem thêm:

Scroll to Top