Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh?

Hội đồng hợp tác vùng Vịnh gồm 6 nước, tổ chức này rất quan trọng ở Trung Đông!

Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Ảnh HLB HAMT

Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), một khối chính trị và kinh tế bao gồm 6 quốc gia: UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Vương quốc Bahrain, Vương quốc Ả Rập Saudi (Saudi Arabia), Vương quốc Oman, Nhà nước Qatar và Nhà nước Kuwait.

Tổ chức Hội đồng hợp tác vùng Vịnh có mục đích đạt được sự phối hợp, hội nhập và liên kết giữa các quốc gia thành viên trên mọi lĩnh vực để đạt được sự thống nhất.

Thành lập Hội đồng hợp tác vùng Vịnh

Văn kiện tuyên bố thành lập Hội đồng hợp tác vùng Vịnh được ký tại hội nghị thượng đỉnh cấp ngoại trưởng của 6 nước ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia vào ngày 4 tháng 2 năm 1981.

Trụ sở chính Hội đồng hợp tác vùng Vịnh

Trụ sở chính của Hội đồng được đặt tại Riyadh, Saudi Arabia.

Mục tiêu

Điều lệ của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh quy định rằng, mục tiêu của Hội đồng là đạt được sự phối hợp, hội nhập và liên kết giữa các quốc gia thành viên trong mọi lĩnh vực nhằm đạt được sự thống nhất, bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ giữa người dân của các nước thành viên.

Điều lệ cũng chỉ ra rằng, tổ chức này cũng nhằm mục đích “thiết lập các hệ thống tương tự” trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại, hải quan và giao thông vận tải khác nhau, bên cạnh các vấn đề giáo dục, văn hóa, xã hội, y tế, truyền thông, du lịch, lập pháp và hành chính.

Hội đồng hợp tác vùng Vịnh cũng tìm cách thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, khai thác mỏ, nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học, thiết lập các dự án chung và khuyến khích hợp tác khu vực tư nhân.

Các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh có một lực lượng quân sự chung, được thành lập vào năm 1982 và được gọi là Lá chắn Bán đảo, nhằm mục đích bảo vệ an ninh khu vực và ngăn chặn mọi hành động gây hấn chống lại các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh.

Một trong những sự can thiệp nổi bật nhất của lực lượng quân sự này là việc tham gia duy trì an ninh ở Bahrain vào tháng 3 năm 2011, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Ả Rập, sau khi bùng nổ các cuộc biểu tình do Tổ chức Al-Wefaq đối lập lãnh đạo.

Xem thêm: Saudi Arabia: Dầu Mỏ Và Tham Vọng

Cơ cấu Hội đồng hợp tác vùng Vịnh

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh bao gồm một số cơ quan:

– Hội đồng tối cao: Bao gồm lãnh đạo các quốc gia thành viên, chức vụ chủ tịch là định kỳ và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của các thành viên và các cuộc họp thường kỳ được tổ chức hàng năm.

– Ban cố vấn của Hội đồng tối cao: Gồm 30 thành viên, mỗi nước chọn 5 thành viên, có nhiệm kỳ 3 năm, có trách nhiệm nghiên cứu những gì được Hội đồng tối cao yêu cầu.

– Cơ quan giải quyết tranh chấp: Do Hội đồng tối cao thành lập trong từng vụ việc tùy theo tính chất của tranh chấp.

– Hội đồng Bộ trưởng: Bao gồm các Bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia thành viên, hoặc Bộ trưởng đại diện của họ, và chủ tịch của Hội đồng bộ trưởng là quốc gia chủ trì phiên họp thường kỳ cuối cùng của Hội đồng tối cao và các cuộc họp thường kỳ diễn ra 3 tháng một lần.

– Tổng thư ký: Đây là cơ quan chịu trách nhiệm về công tác hành chính và bao gồm một Tổng thư ký được Hội đồng tối cao bổ nhiệm trong số các công dân của các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh với nhiệm kỳ 3 năm, có thể được gia hạn một lần. Giúp việc Tổng thư ký có các trợ lý Tổng thư ký.

Cơ quan hành chính của Tổng thư ký bao gồm một Tổng thư ký do Hội đồng tối cao bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm, có thể được gia hạn một lần.

Ngoài ra còn có 10 trợ lý Tổng thư ký về các vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự và an ninh, con người và môi trường, pháp lý, truyền thông và văn hóa, thông tin, tài chính và hành chính cũng như đối thoại và đàm phán chiến lược.

Hội đồng hợp tác vùng Vịnh có người đứng đầu phái bộ tại Brussels (EU) và người đứng đầu phái bộ của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh tại Liên Hợp Quốc, do Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm với sự cho phép của Tổng thư ký trong thời hạn 3 năm.

Nó cũng bao gồm các giám đốc phụ trách các lĩnh vực của Tổng thư ký, do Tổng thư ký bổ nhiệm.

Theo số liệu được báo cáo trên trang web của Hội đồng vào tháng 11 năm 2014, dân số của 6 quốc gia là khoảng 47 triệu người, GDP khoảng 1,60 nghìn tỷ đô la và GDP bình quân đầu người khoảng 33,3 nghìn đô la. Đến năm 2021, tổng GDP của các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh khoảng 2.250 tỷ đô la. GDP bình quân đầu người năm 2021 khoảng 34,3 nghìn đô la.

Thống kê từ năm 2011 cho thấy dân số các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đạt khoảng 46 triệu người, trong khi con số này không vượt quá 43 triệu vào năm 2009 và 21 triệu vào năm 1990. Năm 2023, dân số các nước thuộc GCC khoảng 59,62 triệu người.

Ảnh minh họa: Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Nguồn ảnh: HLB HAMT

Nguồn: Al Jazeera – aljazeera.net – Qatar

Lên đầu trang