Để Con Bạn Thành Công Trong Tương Lai?

Mọi người thường nghĩ rằng, sự thành công của trẻ em ở trường phụ thuộc vào chất lượng của cơ sở hạ tầng trường học và trình độ của giáo viên. Thật không may, đó là một quan điểm

Để trẻ thành công trong tương lai

Mọi người thường nghĩ rằng, sự thành công của trẻ em ở trường phụ thuộc vào chất lượng của cơ sở hạ tầng trường học và trình độ của giáo viên.

Thật không may, đó là một quan điểm rất ‘hạn chế’ về những gì giúp trẻ em thành công ở trường và cuộc sống sau này.

Một ngôi trường có cơ sở hạ tầng cơ bản và giáo viên có trình độ trung bình ở vùng ngoại ô, với nền tảng ‘gia đình lành mạnh’ sẽ có thể tạo nên ‘những đứa trẻ thành công xuất sắc’. Trong khi một ngôi trường có cơ sở hạ tầng cao cấp và giáo viên có trình độ cao, nhưng ở vùng ngoại ô có ‘gia đình tan vỡ’ sẽ khiến trẻ thất bại.

Ví dụ, rất hiếm trẻ em châu Phi sinh ra ở Pháp thành công ở trường và cuộc sống sau này.

Rất hiếm khi thấy, bất kỳ ai trong số họ có trình độ đại học.

Hầu hết những người châu Phi thành công ở Pháp, là, những người châu Phi sinh ra ở châu Phi, lớn lên ở châu Phi, sau đó chuyển đến Pháp để học tập. Họ là những kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà văn.

Kết luận sơ bộ của tôi khi quan sát sự thành công của trẻ em là ‘nền tảng gia đình lành mạnh’, đó là điều quan trọng nhất.

Chất lượng trường học chỉ đứng thứ 3, sau sự hỗ trợ và giá trị của cộng đồng.

Trẻ em châu Phi ở Pháp được tiếp cận với cơ sở hạ tầng trường học hàng đầu trên thế giới, nhưng hầu hết đều thất bại.

Tại sao?

Bởi vì hầu hết các gia đình người châu Phi ở Pháp đều tan vỡ, trong khi ở cùng một quốc gia và khu vực lân cận, những đứa trẻ châu Á vượt trội hơn mọi chủng tộc khác.

Nếu không có một gia đình lành mạnh, trong một cộng đồng có sự hỗ trợ, việc tiếp cận những ngôi trường ‘sáng bóng’ với những giáo viên hàng đầu, sẽ không thay đổi ‘nhiều số phận của những đứa trẻ’.

Đề cao giá trị gia đình, đề cao giá trị cộng đồng là nền tảng cho trường học tốt hơn, vì sự thành công của trẻ.

Không có gì đáng ngạc nhiên, sự suy giảm chất lượng giáo dục ở châu Phi trái ngược với sự cải thiện liên tục của cơ sở hạ tầng trường học và đào tạo giáo viên.

Tại sao? Vì sự suy tàn của nền tảng gia đình.

Gia đình châu Phi đang tan vỡ và các cộng đồng của chúng ta đã đánh mất bản sắc và giá trị của họ.

Bất kỳ quốc gia nào mong muốn có một nền giáo dục chất lượng như ở Trung Quốc, trước tiên nên tập trung vào việc thúc đẩy các giá trị gia đình và cộng đồng.

Tòa nhà sáng bóng và giáo viên được trả lương cao, chỉ đứng thứ 3 trong sự thành công về giáo dục của trẻ em.

Scroll to Top