Chúng Tôi Đề Xuất: Cảm Xúc Chính Trị

Tuần này, chúng tôi giới thiệu “Những cảm xúc chính trị: Tại sao tình yêu lại quan trọng đối với công lý”, của nhà triết học Martha C. Nussbaum. Tình yêu và công lý trong triết học chính trị.

Ra quyết định

Tuần này, chúng tôi giới thiệu “Những cảm xúc chính trị: Tại sao tình yêu lại quan trọng đối với công lý”, của nhà triết học Martha C. Nussbaum.

Tình yêu và công lý trong triết học chính trị. Thoạt nhìn, điều này có vẻ giống như một cú ‘sút xa’, và theo một cách nào đó, sự kết hợp này là một thách thức đối với chủ nghĩa tự do nghiêm ngặt nhất và cam kết của nó đối với quyền tự do và quyền tự chủ của cá nhân.

Theo lời của tác giả cuốn sách “không nên viết triết học không liên quan đến những gì xảy ra trong đời thực”. Vì lý do này, người chiến thắng giải thưởng “hoàng tử Asturias” năm 2012 về khoa học xã hội đã kết hợp quan niệm về cảm xúc là điều cần thiết để hiểu thế giới.

Chủ nghĩa tự do chính trị của Martha C. Nussbaum phù hợp với việc phát huy các khả năng của con người, trong đó khả năng yêu thương nổi bật với tiềm năng của nó.

Kiến thức về tình yêu là mục đích của một loạt sách do tác giả viết, liên quan đến triết học, đạo đức, cảm xúc và văn học cổ điển. Nhà triết học nổi tiếng này, với hơn 30 cuốn sách được ghi nhận và 350 bài báo và bài phê bình đăng trên các tạp chí khoa học uy tín nhất, đã nhận thấy tiềm năng mà khả năng yêu thương phải có để xây dựng một xã hội công dân công bằng.

Đó không phải là điều mà hầu hết các tôn giáo rao giảng sao?

Sự tôn trọng đầy đủ được yêu cầu trong bất kỳ xã hội dân sự nào?

Một “tôn giáo công dân”? Đó là việc tận dụng khả năng thúc đẩy của những cảm xúc do tình yêu tạo ra, những cảm xúc này cũng kìm nén những cảm xúc cố hữu của con người, chẳng hạn như ghen tị hoặc ích kỷ.

Theo Martha Nussbaum, tình yêu là một cảm xúc liên quan đến việc tìm kiếm hạnh phúc theo nghĩa rộng nhất và là một cảm xúc có khả năng thúc đẩy các mối quan hệ xã hội và lòng trắc ẩn.

Sự kết hợp này, như một phần bổ sung cho nền tảng của sự tôn trọng, sẽ giúp xã hội đạt được công bằng thực tế, theo nghĩa mà Plato hiểu nó: “Công lý thực sự cho các xã hội thực sự”, theo cách nói của Nussbaum.

Lý thuyết khiêu khích về sự thay đổi xã hội này cho thấy một xã hội thực sự công bằng có thể được xây dựng như thế nào thông qua việc trau dồi và nghiên cứu về việc giải phóng cảm xúc, và cụ thể là tình yêu.

Tác giả chỉ ra một số nhân vật của các nhà lãnh đạo chính trị vĩ đại là những người tiên phong trong việc hiểu tầm quan trọng của những cảm xúc này: Abraham Lincoln, Mohandas Gandhi hay Martin Luther King Jr. và nhiều người khác.

Đề xuất triết học đầy thách thức này cũng nhằm mục đích phá vỡ khoảng cách giữa triết học chuyên ngành và phổ thông. Về khái niệm công lý, giáo sư đạo đức của Đại học Stanford, Joshua Cohen khẳng định rằng “nó đòi hỏi sự tận tâm và hiểu biết của chúng ta. Vì lý do đó, cảm xúc của chúng ta phải được kiềm chế”.

Scroll to Top